NL | FR

LEWIZ (Local Energy WIZard)

LEWIZ is een hybride energiemanagement- en monitoringoplossing bestaande uit een apparaat dat in de lokale meterkast wordt geplaatst en een online softwareplatform. LEWIZ verbindt en regelt de belangrijke energie producerende en -verbruikende apparaten zoals zonnepanelen, batterij, omvormer, warmtepomp, ventilatie en EV-lader en biedt inzicht in het verbruik en/of de lokale opwekking van energie. Met behulp van intelligente algoritmes worden energiestromen beheerd wat resulteert in een geoptimaliseerde energierekening, rekening houdend met de regionale wetgeving. Het device kan bovendien softwarematig van op afstand aangepast worden wanneer deze wetgeving veranderd. Lewiz integreert met apparaten van verschillende merken en fabrikanten om maximale keuzevrijheid te bieden en manufacturer lock-in te voorkomen. Wanneer nieuwe grootverbruikers hun weg vinden naar het huishouden van een klant kunnen deze steeds bijkomend gekoppeld worden.


 

Über welche Energieart kann ich Informationen erhalten?
electricity Elektrizität
 • pro Sekunde
 • pro Minute
 • alle 15 Minuten
 • pro Stunde
 • pro Tag
 • pro Woche
 • pro Monat
 • pro Jahr
gas Gaz
 • alle 15 Minuten
 • pro Stunde
 • pro Tag
 • pro Woche
 • pro Monat
 • pro Jahr
Verbrauchsdatenanzeige durch das System, in Echtzeit oder zeitversetzt
 • zeigt den aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit an
 • Die maximale Aktualisierungsrate beträgt pro Sekunde
Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihre Verbrauchswerte abzurufen:
 • separater Wandbildschirm (Systemmonitor)
 • Smartphone
 • Tablet
 • Computer
Vergleichen Sie Ihren Verbrauch
 • mit den Werten vorhergehender Zeiträume
Wie wird sie kontrolliert?
 • Maximierung der Selbstnutzung
 • Flexibilität anbieten
 • Verwalten des Kapazitätstarifs
 • Dynamische tarife
Solarmodule
 • Das System kann mit einem (zusätzlichen) Sensor, der die Zählerdaten des Spannungsumwandlers ausliest, automatisch die von den Solarmodulen erzeugte Strommenge berechnen
 • Das System zeigt an, wie viel Strom in das Stromnetz eingespeist wurde
 • Lewiz wordt aangesloten op de P1-poort van de slimme meter en leest de data van de slimme meter uit. Op deze manier monitort Lewiz de energiestromen van en naar het net (Grid monitoring). Hebt u geen analoge meter in huis? Geen enkel probleem. De installateur zal dan bij de installatie van Lewiz zelf een meter installeren die de nodige meetdata zal registreren en doorsturen naar Lewiz opdat grid monitoring mogelijk is. Deze meter is geen digitale meter van de netbeheerder en heeft dus absoluut geen invloed op het al dan niet behouden van een terugdraaiende teller.
EV Intelligente Ladung
 • Vehicule To Grid
 • Opdat Lewiz een rol kan spelen in het slim laden van elektrische wagens, moet de laadpaal kunnen communiceren. Bij voorkeur communiceert de laadpaal via het MODBUS-protocol (MODBUS RTU of MODBUS TCP). Hierbij kan de laadpaal zowel master als slave zijn.
 • Met Lewiz zal V2G in de toekomst mogelijk zijn, al is deze toepassing momenteel nog niet in het device geïntegreerd. LEWIZ is hier echter zowel hardware- als softwarematig wel op voorbereid, waardoor V2G doormiddel van een update aan de lange lijst met toepassingen van Lewiz kan worden toegevoegd.
Wärmepumpe
 • De warmtepomp moet de mogelijkheid bieden om door een externe partij te worden aangestuurd via MODBUS. Per merk dat wordt aangesloten dient er een integratie te gebeuren tussen de warmtepomp en Lewiz.
 • Lewiz is merkonafhankelijk waardoor in theorie de integratie met elk merk mogelijk is. Het integreren van merken vraagt echter tijd, waardoor het aantal merken dat momenteel geïntegreerd is nog beperkt is. Onthoudt echter dat de ontwikkeling van Lewiz de komende jaren continu zal doorlopen, waardoor het aantal merken dat gekoppeld kunnen worden geleidelijk aan zal groeien.
Wärmepumpenboiler
 • De warmtepompboiler moet de mogelijkheid bieden om door een externe partij te worden aangestuurd via MODBUS. Per merk dat wordt aangesloten dient er een integratie te gebeuren tussen de warmtepomp en Lewiz.
 • Lewiz is merkonafhankelijk waardoor in theorie de integratie met elk merk mogelijk is. Het integreren van merken vraagt echter tijd, waardoor het aantal merken dat momenteel geïntegreerd is nog beperkt is. Onthoudt echter dat de ontwikkeling van Lewiz de komende jaren continu zal doorlopen, waardoor het aantal merken dat gekoppeld kunnen worden geleidelijk aan zal groeien.
Hausbatterie
 • Momenteel zijn de thuisbatterijen van 3 merken reeds geïntegreerd, namelijk Huawei, Solis en Fox ESS. Deze comptabiliteitslijst is groeiende. Op aanvraag kan de integratie van andere merken eventueel gerealiseerd worden.
 • Lewiz is merkonafhankelijk waardoor in theorie de integratie met elk merk mogelijk is. Het integreren van merken vraagt echter tijd, waardoor het aantal merken dat momenteel geïntegreerd is nog beperkt is. Onthoud echter dat de ontwikkeling van Lewiz de komende jaren continu zal doorlopen, waardoor het aantal merken dat gekoppeld kunnen worden geleidelijk aan zal groeien.
Elektrokessel
 • LEWIZ kan van op afstand softwarematig geüpdatet worden om nieuwe of bijkomende apparaten zoals een elektrische boiler aan te sturen. Lewiz kan zowel software- als hardwarematig uitgebreid worden.
 • Momenteel worden er nog geen specifieke merken van elektrische boilers geïntegreerd. De primaire focus ligt op laadpalen, omvormers en batterijen.
Stauheizung
 • LEWIZ kan van op afstand softwarematig geüpdatet worden om nieuwe of bijkomende apparaten zoals accumulatieverwarming aan te sturen. Lewiz kan zowel software- als hardwarematig uitgebreid worden.
 • Momenteel worden er nog geen specifieke merken van accumulatieverwarming geïntegreerd. De primaire focus ligt op laadpalen, omvormers en batterijen
Wie wird das System an den Internetrouter angeschlossen?
 • mit einem Netzwerkkabel
 • Een antenne die aan de buitenzijde van de meterkast wordt bevestigd zorgt via 4G/5G LTE-M modem voor een standaard verbinding met het softwareplatform die altijd aanwezig is. Optioneel kan gekozen worden voor real time monitoring via LAN en thuisrouter. Deze verbinding komt tot stand door een UTP kabel.
Falls der Router nicht in den Verbrauchszähler integriert ist, was bedeutet dies für die Installation des Systems?
 • Sie können dieses System ohne jegliche Modifizierung nutzen
 • Optioneel kan gekozen worden voor real time monitoring via LAN en thuisrouter, maar dit is geen must. De antenne zorgt namelijk ten alle tijden voor een standaard verbinding via 4G/5G LTE-M modem.
 • LEWIZ module (9TE dinsize)
 • antenne
Bietet das vorgeschlagene System weitere Funktionen oder Möglichkeiten, die bisher nicht beschrieben wurden?
 • Lewiz laat toe om de energiestormen te sturen in functie van flexibele energiecontracten (op uurbasis).
Bietet das System Erweiterungsmöglichkeiten und wie hoch sind deren Kosten?
 • Lewiz kan op afstand worden geüpdatet in functie van het ontstaan van nieuwe use cases. Op deze manier is Lewiz future-proof.
Wie wird mit meinen Energieverbrauchsdaten umgegangen?

Die Übermittlung der Verbrauchsdaten an eine Website oder Anwendung erfolgt stets über das Internet.

Alle gegevens worden via VPN van LEWIZ naar de server gestuurd. De verbruiksgegevens in de app worden opgehaald bij de server.

Wie wird mit Ihren persönlichen Daten umgegangen?

Die persönlichen Daten des Kunden werden ausschließlich genutzt, um eine Dienstleistung für den Kunden zu erbringen.

De persoonlijke verbruiksgegevens van klanten worden gebruik om diepgaand inzicht in het persoonlijk verbruikspatroon te geven zodat verstandiger met energie kan worden omgegaan.

Datenschutzbestimmungen